Logo

ITZALA

Oficjalny dystrybutor VELUX®

DARMOWA DOSTAWA
Bezpłatna wysyłka prosto do Twojego domu
0
Oryginalne rolety VELUX
Oficjalny dystrybutor VELUX
Polityka prywatności

Polityka prywatności

My, Altaterra Kft. szanujemy i chronimy Państwa prywatność. Poniżej można zapoznać się ze sposobem, w jaki obsługujemy Państwa dane osobowe.

W niniejszej Polityce prywatności opisano sposób przetwarzania, przechowywania i użycia Państwa danych. Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz prawem polskim.

Altaterra Ktf. odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych. O niektóre dane proszeni są Państwo wprost, a inne gromadzone są automatycznie. 

1. Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu
Dane osobowe przekazane przez Państwa i dane gromadzone przez nasze platformy cyfrowe zostaną użyte w celu lepszego poznania oczekiwań konsumentów i dostarczania interesujących dla Państwa treści przez wszystkie kanały Państwa komunikacji z firmą Altaterra Ktf.
Altaterra Ktf. gromadzi dane osobowe w celu dostarczania naszych produktów i informacji dealerom, dystrybutorom, podwykonawcom, klientom i partnerom biznesowym oraz w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem. Jeśli dana osoba nie poda nam pewnych danych osobowych, może to uniemożliwić nam prowadzenie interesów z tą osobą lub jej organizacją bądź dostarczenie tej osobie wymaganych produktów i/lub informacji.

Poniżej podane są główne kategorie danych gromadzonych przez firmę Altaterra Ktf. oraz główne cele gromadzenia tych danych:

1.1 W ramach ogólnej działalności gospodarczej firmy VELUX

Gromadzimy dane osobowe osób fizycznych, pracowników, dostawców (w tym zewnętrznych usługodawców), podwykonawców, spółek powiązanych, agentów i klientów korporacyjnych. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne informacje niezbędne dla celów zatrudnienia lub prowadzenia interesów z Państwem lub Państwa organizacją.

1.2 W celu obsługi zapytań

Mogą Państwo przekazać nam swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe, kontaktując się z nami drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub tradycyjną bądź za pośrednictwem naszych platform cyfrowych. Dane te pozwalają nam odpowiadać na zapytania dotyczące m.in. naszych produktów, prośby o umówienie wizyty w celu wykonania pomiarów lub o ofertę cenową na montaż produktów, a także przyjmować zlecenia serwisu produktu. Informacje te mogą zostać ujawnione odpowiednim niezależnym monterom lub dealerom, aby umożliwić nam obsługę zapytań klientów lub organizowanie takich usług jak wizyty serwisanta lub przygotowywanie ofert cenowych. 

1.3 Klienci i potencjalni klienci

Możemy gromadzić dane osobowe klientów i potencjalnych klientów, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o płatności i dane karty kredytowej, informacje kredytowe oraz inne informacje niezbędne dla celów prowadzenia interesów z daną osobą lub organizacją. Możemy ujawniać te informacje dealerom lub niezależnym monterom w celu przetwarzania zamówień od klientów, w tym organizowania dostaw produktów do klienta lub obsługi zapytań.

1.4 Komunikacja marketingowa 
Za Państwa zgodą możemy korzystać z danych osobowych, aby informować Państwa o naszej działalności oraz ofercie produktów i usług. Jeśli nie zgadzają się Państwo na użycie przez nas Państwa danych osobowych do tych celów ani na otrzymywanie jakichkolwiek dalszych informacji, mogą Państwo w dowolnym czasie anulować subskrypcję naszego biuletynu. Łącze umożliwiające anulowanie subskrypcji znajduje się pod listą kanałów komunikacyjnych. Mogą też Państwo anulować subskrypcję, kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.


1.5 Badanie opinii gości i klientów 

Możemy zbierać dane osobowe od osób odwiedzających nasze witryny internetowe lub od klientów w ramach ankiet dotyczących naszych produktów i usług. Dane te nie będą wykorzystywane do komunikacji marketingowej bez Państwa zgody.

1.6 Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Możemy gromadzić dane osobowe w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo.
Gromadzone przez nas dane osobowe i nieosobowe są traktowane jako poufne i nie będą sprzedawane ani wydzierżawiane stronom trzecim.

2. W jaki sposób gromadzimy Państwa informacje
Gromadzimy dane, których dostarczają nam Państwo, zamawiając od nas produkty, usługi lub informacje, rejestrując się w naszym serwisie, uczestnicząc w publicznych forach lub innych aktywnościach na naszych witrynach i w aplikacjach, odpowiadając na pytania w ramach ankiet lub komunikując się z nami w inny sposób. 

2.1 Użycie plików cookies

Gromadzimy informacje za pośrednictwem różnych technologii, takich jak pliki cookies. Obejmuje to wizyty w naszych witrynach i aplikacjach lub użycie naszych aplikacji w witrynach lub platformach innych firm. Pliki cookies to małe pliki, w których przechowywane są informacje na komputerze, w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Dzięki nim podmiot, który umieścił plik cookie w urządzeniu danej osoby, może rozpoznać tę osobę w ramach witryn internetowych, urządzeń i/lub sesji przeglądania. Pliki cookies są przydatne do wielu celów. Na przykład pomagają nam i stronom trzecim ustalić, która część naszej witryny internetowej jest najpopularniejsza, ponieważ pokazują nam, które strony i elementy są odwiedzane oraz ile czasu goście spędzają na różnych stronach.

2.2 Google Analytics

Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy statystyk serwisów internetowych świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookies w celu analizy użycia przez Państwa danej witryny internetowej. Informacje na temat korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej generowane przez pliki cookies są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednak jeśli w witrynie będzie działała funkcja anonimizacji, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google przed przekazaniem informacji — dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora niniejszej witryny Google będzie korzystać z tych informacji w celu analizy korzystania przez Państwa z witryny i opracowywania raportów aktywności witryny oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazany przez Google Analytics w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapis plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w tym wypadku niektóre funkcje naszej witryny mogą być dla Państwa niedostępne. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies związanych z korzystaniem z witryny internetowej (łącznie z adresem IP), jak również przetwarzaniu danych przez Google, pobierając i instalując dodatek plug-in przeglądarki dostępny pod następującym łączem:  http://tools.google.com/dlpage.


3. Łącza do innych witryn
Witryna ta zawiera łącza do innych witryn (takich jak Facebook, Google+, YouTube i Pinterest), których niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje. Pragniemy podkreślić, że nie reklamujemy innych witryn internetowych i ich treści. Zachęcamy do przeczytania zasad zachowania poufności informacji każdej odwiedzanej witryny internetowej.

4. Udostępnianie danych innym firmom
Nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych z wyjątkiem kilku sytuacji, w tym:

W przypadku, gdy firmy świadczą w naszym imieniu usługi, takie jak dostawa przesyłek. Firmom tym nie wolno używać Państwa danych osobowych do innych celów niż wynikające z naszego zlecenia lub wymagane przez prawo.
W przypadku udostępnienia danych osobowych stronom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych klientów, w celu ochrony naszych praw i własności, zapewnienia zgodności z postępowaniem prawnym lub w innych przypadkach, jeśli w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że ujawnienie informacji jest wymagane przez prawo.
W przypadku, gdy zezwolą nam Państwo na udostępnianie Państwa danych innej firmie, na przykład w następujących sytuacjach: 
o Państwa decyzja o udostępnieniu Państwa danych osobowych starannie dobranym firmom, aby umożliwić im informowanie Państwa o ofertach i promocjach ich produktów i usług.
o Państwa decyzja o udostępnieniu Państwa danych osobowych zewnętrznym witrynom lub platformom, na przykład serwisom społecznościowym.

5. Dostępne narzędzia kontroli i opcje
Zapewniamy Państwu możliwość korzystania z pewnych narzędzi kontroli i opcji dotyczących przetwarzania, wykorzystywania i udostępniania Państwa danych osobowych. Zgodnie z miejscowym prawem, mogą to być następujące narzędzia kontroli i opcje:

Mogą Państwo zmienić swój wybór w zakresie abonamentów i biuletynów informacyjnych.
Mogą Państwo zgodzić się lub nie na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących produktów i usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące.
Mogą Państwo zgodzić się lub nie na udostępnianie Państwa danych osobowych innym firmom, aby umożliwić im przekazywanie Państwu informacji marketingowych o ich produktach i usługach.
Mogą Państwo zgodzić się lub nie na otrzymywanie reklam ukierunkowanych z wielu sieci reklamowych, serwisów wymiany danych i analiz marketingowych oraz od innych dostawców usług.
Mogą Państwo zażądać dostępu do Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, aby skorygować niedokładne lub niepełne dane, a w pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia z naszej bazy danych Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas (prawa osobiste). 
Mogą Państwo skorzystać ze swoich narzędzi kontroli i opcji lub zażądać dostępu do swoich danych osobowych, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub postępując zgodnie z przesłanymi Państwu instrukcjami. Należy pamiętać, że brak Państwa zgody na zebranie Państwa danych osobowych może uniemożliwić nam dostarczenie Państwu pewnych produktów i usług, a niektóre z naszych usług mogą nie uwzględniać Państwa zainteresowań i preferencji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa konkretnych danych osobowych, które przetwarzamy lub przechowujemy, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.


6. Bezpieczeństwo, integralność i przechowywanie danych

Bezpieczeństwo, integralność i poufność Państwa informacji są dla nas bardzo ważne. Dlatego wdrożyliśmy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę informacji przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, używaniem i modyfikowaniem. Dokonujemy okresowych przeglądów naszych procedur bezpieczeństwa w celu uwzględnienia stosownych nowych technologii i metod. Należy pamiętać, że pomimo naszych starań żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani całkowicie niezawodne. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na czas potrzebny do osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że przepisy prawa wymagają lub dopuszczają dłuższy okres przechowywania.

7. Transfery, przechowywanie i globalne przetwarzanie danych
Działamy w wielu krajach i możemy przenieść Państwa dane osobowe do naszej siostrzanej firmy VELUX A/S lub stron trzecich w lokalizacjach na całym świecie do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Niezależnie od miejsca transferu, przechowywania czy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych podejmiemy odpowiednie kroki, aby zapewnić ich prywatność. Ponadto podczas używania lub ujawniania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej przestrzegamy zasad ochrony prywatności UE-USA określonych przez amerykański Departament Handlu, stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, stosujemy inne metody na mocy prawa Unii Europejskiej w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń lub uzyskujemy Państwa zgodę.

8. Zmiany Polityki prywatności
Możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności, aby uwzględnić najnowsze technologie, rozwiązania branżowe i wymagania prawne lub na potrzeby innych celów. Jeśli te zmiany będą istotne, poinformujemy Państwa o nich oraz uzyskamy Państwa zgodę, o ile będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

9. Uwagi i pytania
W razie jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta. Nasze witryny i aplikacje mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych niebędących naszą własnością ani pod naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności tych witryn. Zachęcamy Państwa do zwracania uwagi przy opuszczaniu naszych witryn lub aplikacji i zapoznawania się z zasadami ochrony prywatności innych witryn, które mogą zbierać Państwa dane osobowe.

Mogą Państwo złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki obsługujemy Państwa dane osobowe. Można się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki prywatności. W przypadku skargi nazwisko i dane kontaktowe osoby składającej skargę muszą być dostarczone firmie Altaterra Kft. Rozpatrzymy skargę i udzielimy odpowiedzi w ciągu 30 dni. Jeśli uznają Państwo, że nie rozpatrzyliśmy Państwa skargi w zadowalający sposób, mogą Państwo złożyć skargę do:

The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data – GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Tel. +48 22 53 10 440
Fax. +48 22 53 10 441
e-mail: kancerlaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl
Website: http://www.giodo.gov.pl

10. Dane kontaktowe
Właścicielem i operatorem niniejszej witryny jest firma Altaterra Kft., zarejestrowana pod numerem 08-09-013626, z siedzibą pod adresem Malom Köz. 1, 9431 Fertőd, Węgry.  

Można się z nami skontaktować, pisząc na adres firmy podany powyżej, wysyłając wiadomość e-mail na adres customerservices@itzala.com.

Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana po raz ostatni w maju 2018 r.

Firma Altaterra Kft. przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.