Logo

ITZALA

Oficjalny dystrybutor VELUX®

DARMOWA DOSTAWA
Bezpłatna wysyłka prosto do Twojego domu
0
Oryginalne rolety VELUX
Oficjalny dystrybutor VELUX

Gwarancja i zwroty

Gwarancja

Oprócz uprawnień ustawowych, Altaterra Ltd. przyznaje trzyletnią (3) gwarancję na produkty marki VELUX zakupione za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego. Warunki tej gwarancji w żaden sposób nie wpływają na Twoje uprawnienia przewidziane ustawą.

Przyznajemy dwuletnią (2) gwarancję na produkty marki ITZALA zakupione za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego. Gwarancja w żaden sposób nie wpływa na Twoje uprawnienia przewidziane ustawą.

 

Zwrot produktów objętych gwarancją

Jeśli chcesz zwrócić wadliwy produkt, musisz się skontaktować e-mailowo z: customerservices@itzala.com, a my powiemy Ci co zrobić.

Warunkiem zwrotu produktów jest podanie numeru potwierdzenia zamówienia. Uprzejmie prosimy, aby podać numer potwierdzenia zamówienia przy dokonywaniu rezygnacji. Pomoże nam to zająć się Twoją sprawą bez zbędnej zwłoki. Numer potwierdzenia zamówienia znajduje się w wiadomości e-mail otrzymanej przez Ciebie zaraz po zakupie produktu w sklepie internetowym.

Bez numeru potwierdzenia zamówienia Altaterra Ltd. nie jest w stanie przeprowadzić procedury zwrotu lub wymiany. Do użytkownika końcowego należy udokumentowanie, że okres gwarancji nie upłynął.


Twój wadliwy produkt zostanie odebrany przez naszego przewoźnika, firmę DHL.

Altaterra Ltd. wysyła produkt zamienny na podstawie zgłoszenia od klienta jeszcze przed otrzymaniem zwrotu wadliwego produktu. Obowiązkiem każdego klienta jest jednak również podjęcie współpracy z firmą DHL oraz Altaterra Ltd., aby wadliwe produkty zostały odebrane przez kuriera i zwrócone sprzedawcy. Jeżeli wysyłka zwrotna wadliwego produktu zostanie uniemożliwiona z powodu braku współpracy ze strony klienta, Altaterra Ltd. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia wymiany towaru. Jeżeli zgłoszenie klienta nie dotyczy wymiany towaru, ale zwrotu pieniędzy, realizacja zwrotu jest rozpoczynana po otrzymaniu potwierdzenia od firmy DHL, że wadliwy produkt został przekazany kurierowi przez klienta.


Prawo do odstąpienia od umowy/anulowania zamówienia

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni (14) bez podania żadnej przyczyny.

Okres odstąpienia kończy się po czternastu (14) dniach od dnia od objęcia towaru w fizyczne posiadanie przez Klienta lub przez osobę trzecią, inną niż przewoźnik i wskazaną przez Klienta lub — kiedy umowa sprzedaży dotyczy wielu towarów zamówionych przez Klienta w jednym zamówieniu i dostarczanych przez nas osobno — po czternastu (14) dniach od dnia objęcia towaru w fizyczne posiadanie przez Klienta lub przez osobę trzecią, inną niż przewoźnik i wskazaną przez Klienta ostatniego z towarów z tego zamówienia.

W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy należy nas poinformować (zob. poniższe dane kontaktowe) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksu a najlepiej wiadomości elektronicznej e-mail).

Nasz adres e-mail: customerservices@itzala.com

Abyśmy mogli zidentyfikować zamówienie Klienta podczas realizowania jego prawa do odstąpienia od umowy, prosimy o przekazanie nam swojego imienia, nazwiska i danych kontaktowych (adres, numer telefonu, adres e-mail), numeru zamówienia oraz danych dotyczących towarów, od których zakupu Klient chce odstąpić.

Aby zmieścić się w okresie odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać nam swoje powiadomienie o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.


Skutki odstąpienia od umowy/anulowania zamówienia

Jeżeli Klient odstępuje od niniejszej umowy, dokonujemy zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem uzupełniających kosztów wynikających z wyboru przez Klienta rodzaju dostawy innego niż najtańsza standardowa oferowana przez nas dostawa). Zwrotu dokonujemy bez zbędnej zwłoki i nie później niż

  1. czternaście (14) dni po otrzymaniu od Klienta zwróconych towarów lub
  2. (o ile zdarzy się wcześniej) czternaście (14) dni od dnia przedstawienia nam przez Klienta potwierdzenia dokonania zwrotu towarów, lub
  3. Jeżeli żadne towary nie były dostarczane, czternaście dni (14) od dnia, kiedy zostaniemy poinformowani przez Klienta o jego decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Zwrotu środków dokonamy przy użyciu tych samych metod płatności, jakich Klient użył przy pierwotnej transakcji, o ile Klient wyraźnie nie wskaże inaczej; Klient bezwzględnie nie ponosi kosztów żadnych opłat wynikających z takiego zwrotu kosztów.

Klient wysyła lub przekazuje nam zwracane towary na poniższy adres:

Altaterra Ltd.
Petofi Sándor str. 36/B.
HU-9444 Fertoszentmiklós
Węgry

bez zbędnej zwłoki i bezwzględnie nie później niż czternaście (14) dni od dnia, kiedy zgłasza nam swoją decyzję o odstąpieniu od umowy z nami. Warunek dotyczący ostatecznego terminu jest spełniony, jeżeli Klient wysyła zwracane towary przed zakończeniem czternastodniowego (14) okresu, o którym mowa.

Klient ma obowiązek ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiedzialność Klienta dotyczy jedynie pomniejszonej wartości towarów wynikającej z traktowania innego niż niezbędne do ustalenia natury, charakterystyk i funkcjonowania towarów.


Ustalenie przez nas wartości pomniejszenia wartości towarów

W celu ustalenia natury, charakterystyki i funkcjonowania towarów Klient traktuje i sprawdza towary (i) z należytą starannością i (ii) w ten sam sposób, w jaki zwykle umożliwiany jest w sklepie. Wszelkie traktowanie i sprawdzanie towaru ponad powyżej wymienione ograniczenia może skutkować zmniejszeniem wartości towarów, którego wartość będziemy mogli odliczyć od kwoty zwracanej Klientowi w ramach zwrotu płatności za towar. Ustalenie pomniejszenia wartości jest wykonywane indywidualnie. Klient może otworzyć opakowanie i sprawdzić materiał oraz kolory z należytą starannością, pod warunkiem, że otwarcie opakowania jest dokonane bez jego zniszczenia. Jeżeli opakowanie zostanie zniszczone, Klient powinien liczyć się z faktem, że oznacza to pomniejszenie wartości towaru. Każdy przypadek montażu towaru należy również uznać za okoliczność skutkującą zmniejszeniem wartości towaru. Przypominamy, że kiedy towar znajduje się w posiadaniu Klienta i do czasu otrzymania przez nas zwrotu, to Klient ponosi odpowiedzialność za towar oraz wszelkie jego uszkodzenia.


Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów

Umowy zawarte za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego podlegają przepisom prawa Węgier, a węgierskie sądy są jedynymi sądami właściwymi dla wszelkich sporów wynikających z umów zawartych za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego.


Nasz adres zwrotów:

Altaterra Ltd.
Petofi Sándor str. 36/B.
HU-9444 Fertoszentmiklós
Węgry
Tel.: 221044270
Faks 00 36 99 536 500
Nasz adres e-mail: customerservices@itzala.com